image description

400€ zozkatuko ditugu Instagrameko kontuan!

Jarraitu gure Instagram kontuari, eta ikusi gure moda-katalogoa, parte hartzeko

Txingudi Merkataritza Parkean 100 €-ko 4 sari zozkatuko ditugu erosketa-baleetan, Instagramen jarraitzaileen artean. Parte hartzeko, nahikoa duzu Instagramen segitzea eta Udaberriko Moda zozketaren argitalpenaren jarraibideei jarraitzea.

IKUSI KATALOGOA

Jarraitu Instagramen!

 

Oinarriak: 400 €-ko zozketa Txingudiko Instagrameko kontuak - 2021eko Udaberri Udako Moda

1. Enpresa antolatzailea: Txingudi Merkataritza Parkea – Bentak auzoa, 80 - 20305 Irun (Gipuzkoa) I.F.K. H-20647392

2. Sariak - Sustapen honetan, sari hauek zozkatuko dira Txingudi Merkataritza Parkeko Instagram-en kontuaren bidez (www.Instagram.com/parquecomercialtxingudi):

•100 €-ko 4 sari Txingudi Merkataritza Parkeko erosketa-baleetan

3. Sustapenaren hasiera- eta amaiera-data

Parte hartzeko epea martxoaren 18tik apirilaren 29ra bitartean hasi eta bukatuko da.

4. Zozketaren mekanika eta parte hartzeko baldintzak

Txingudi Merkataritza Parkeak post bat argitaratuko du Instagramen bere orrian. Aipatutako sariak zozketatuko dira orrialdearen jarraitzaile diren eta argitalpena komentatzen duten erabiltzaileen artean. Parte-hartzea baliozkoa izan dadin, erabiltzaileek Txingudi Merkataritza Parkeko Udaberri-udako Modaren katalogoa bisitatu beharko dute parquecomercializaltxingudi.com webgunean, eta zozketaren logotipoa bilatu katalogoan bertan.

Irabazle gisa hautatzen badira, logotipo hori non zegoen gogoratu beharko dute, bai orria, edo eta logotipoaren orriari dagokion marka.

Parte hartzeko epea bukatutakoan, logotipoa liburuxkatik kenduko da, eta, beraz, parte-hartzaileek hura non zegoen gogoratu beharko dute.

Zozketan parte hartzeko baldintzak:

  1. Erabiltzaileak 18 urtetik gorako pertsona fisikoa izan behar du.

2. Instagrameko Txingudi Merkataritza Parkearen jarraitzaile izatea, lehen aipatutako Instagramen argitalpena komentatzea eta Txingudi Merkataritza Parkearen katalogoa bisitatzea bere webgunean, zozketaren logotipoa bilatzeko.

  1. Zozketa baldintza horiek betetzen dituzten parte-hartzaileen artean egingo da ausazko irabazlea hautatzeko sistema baten bidez 100 €-ko bale bakoitzeko irabazle bat aukeratuko da. Irabazlea hautatzeko erabiliko den aplikazioa “Easypromos” (https://www.easypromosapp.com/es/) izango da.

4. Zozketaren eguna: apirilaren 30a.

5. Irabazleak hautatu ondoren, haiekin harremanetan jarriko gara mezu pribatu baten bidez. Zozketaren logotipoa katalogoaren barruan non zegoen galdetuko zaie, eta irabazle gisa onartuko dira galderari zuzen erantzuten diotenak. Txingudi Merkataritza Parkeak harremanetarako datu pertsonal hauek eskatuko ditu: izen osoa eta NAN. Datu horiek sariaren entrega kudeatzeko baizik ez dira erabiliko.

6. 72 ordu igaro ondoren irabazleetako batekin ezin izan bada harremanetan jarri, bigarren irabazle bat hautatuko da modu berean.

7. Irabazleek Txingudi Merkataritza Parkeko gerentzia-bulegora joan beharko dute beren erosketa-baleak jasotzera, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:30etara eta 15:30etatik 19:00etara.

Irabazleek beren sariarekin argazkia ateratzea onartzen dute, eta argazki hori Txingudi Merkataritza Parkeko berezko komunikabideetan (web gunean, sare sozialetan, Merkataritza Parkeko publizitatean...) argitaratzeko aukera ematen dute, Txingudi Merkataritza Parkeak hala eskatzen badu.

Erosketa-baleak jasotzeko azken eguna maiatzaren 14a izango da eta horiek trukatzeko, ekainaren 29a.

8. Sariak ezin izango dira eskudirutan duten balioagatik trukatu. Sariak hartzeko gastuak irabazleen kontura izango dira.

5.- MUGAK

Parte-hartzaileetako edozeinek oinarrietan eskatzen diren baldintzak betetzen ez dituela edo parte hartzeko emandako datuak baliozkoak ez direla ikusten bada, parte hartzea baliogabea izango da eta automatikoki promoziotik kanpo geratuko dira, eta promozio honen ondorioz ematen diren sarien gaineko eskubide guztiak galduko dituzte.

Ematen den saria ezin izango da beste inori eman, ezta aldatu, eraldatu edo konpentsatu ere, parte-hartzaileek hala eskatzen badute, eta ezin izango da beste edozein produkturengatik edo diruagatik trukatu.

Txingudi Merkataritza Parkeak beretzat gordetzen du, bidezko arrazoia izanez gero eta legezko eran jakinarazi ondoren, sustapen hau aldatzeko, bertan behera uzteko edo handitzeko eskubidea. Sustapen hau ezin bada egin, dela iruzurrengatik, dela akats teknikoengatik, dela Txingudi Merkataritza Parkearen kontrolpean ez dagoen eta zozketaren ohiko garapenari eragiten dion beste edozein arrazoirengatik, beretzat gordeko dugu sustapena bertan behera uzteko edo aldatzeko eskubidea.

Saria onartzeak ekar lezakeen zerga- edo zerga-karga oro irabazlearen kontura izango da, baita sustapenaren ondorioz Txingudi Merkataritza Parkeak legezko oinarri hauetan berariaz bere gain hartu ez duen beste edozein gastu ere.

6.- IRUZKINAK EDO IRITZIAK ARGITARATZEA

Ez da onartuko eduki desegokia duen iruzkin edo iritzirik, iraingarriak edo diskriminatzaileak badira edo hirugarrenen eskubideak urratzen badituzte. Halaber, ez dira onartuko ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen printzipioak urratzen dituen partikular baten aurkako iruzkinak. Sustapenean parte hartzen dutenek egiten dituzten komentarioek eragindako kalteez ez ez gara arduratuko, baldin eta noiznahi beste parte-hartzaile batzuen sentiberatasuna zauritu badezakete.

7.- INSTAGRAM

Promozioa ez dago Instagram-en babespean, ez abalatuta, ez administratuta, ez elkartuta; beraz, parte-hartzaileek Instagram askatzen dute haren ondorioz gerta litezkeen kalteengatik.

8.- DATU PERTSONALEN BABESA

Datuak tratatzeko ardura duen enpresa Txingudi Merkataritza Parkeko Jabeen Komunitatea da. Helbidea: Bentak auzoa 80, 20305 Irun, Gipuzkoa eta IFK. H-20647392

Datuak babesteari buruzko araudian eta, zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek askatasunez zirkulatzeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, ezarritakoarekin bat etorriz, parte-hartzaile bakoitzak, legezko oinarri hauek onartuta, onartzen du zozketa honetan parte hartzeko emandako datu pertsonalak Txingudin sartzea eta saria irabaziz gero jakinarazteko.

Parte-hartzaileek eskubidea dute (i) beren datu pertsonaletara sartzeko, eta (ii) datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, (iii) datuen tratamendua mugatzeko, (iv) datuen tratamenduari aurka egiteko eta (v) eramangarritasuna eskatzeko. Parte-hartzaileek eskubide horiek guztiak helbide elektroniko honetan erabil ditzakete: pctgerencia@parquemercadingudi.com. Eskaeraren arrazoia adierazi behar dute.

Informazio gehiago nahi izanez gero, Txingudi Merkataritza Parkearen pribatutasun-politika kontsulta dezakezu, esteka honen bidez: www.parquemerkataltxingudi.com/informacion-protectcion-de-datos

9.- ALDAKETAK

Sustapen oinarri hauek aldatu edo handitzeko eskubidea izango dugu, sustapenean parte hartzen dutenen eskubideak kaltetzen ez dituen neurrian.

10.- APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Legezko oinarri hauek Espainiako Legearen arabera arautuko dira. Irungo epaitegi eta auzitegiek izango dute oinarri hauen balio, interpretazio edo betetze-mailari buruz sor daitezkeen erreklamazio edo eztabaida guztiak ebazteko eskumena.